optimalizace VÝKONU

V dnešní době je cyklistika velmi vyrovnaným sportem a rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem je minimální. Mnohdy se jedná pouze o detaily, které rozhodují a pomohou dostat váš výkon o stupínek výše.

Jsem si vědom, že bike fitting probíhá v laboratorních podmínkách a není to tedy totéž, jako jízda venku. Jak tedy zajistit, že právě pozice, kterou jsme nastavili je ta nejlepší pro ideální přenos energie do pedálů a nedochází k nežádoucím ztrátám i při jízdě venku? Jako jeden z mála používám k biomechanické analýz soustavu akcelerometrů. Jedná se o soustavu 3D pohybových senzorů, které se připevní na tělo jezdce. V bikefit DOT si je můžete zapůjčit a nastavenou pozici si ověřit v reálných podmínkách.

Budete se divit, ale ze zkušeností vím, že například výška, čí předozadní pozice sedla v řádech milimetrů hraje obrovskou roli v překonání mrtvého bodu při šlapání. Získaná data nám však dokážou napovědět, kde máme rezervy nebo, kde se ztrácejí důležité watty, které mohou ke konci výkonu scházet.